SI: Swarm Intelligence

لیست یادداشت‌ها rss

  • ژنتیک چیست؟ (دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 16:29)
    ژنتیک چیست؟ ژنتیک مطالعه ژن ها، تنوع ژنتیکی وراثتی در موجودات زنده می باشد. عموماً به عنوان یک شاخه از زیست شناسی محسوب می شود. اما اغلب به بسیاری از علوم انسانی متقابل است و به شدت با مطالعه سیستم های اطلاعاتی مرتبط می باشد. پدر علم ژنتیک دانشمند قرن نوزدهم کشیک فرانسوی بنام گریگو مِندل می باشد. مِندل "وراثت...
  • تاریخچه ژنتیک (History of Genetics) (جمعه 14 اردیبهشت 1397 00:04)
    تاریخچه ژنتیک تاریخچه ژنتیک در دورۀ کلاسیک ترکیبی از دوران های هیپوکرات، ارسطو و اپیکورس می باشد. تاریخچه ژنتیک مدرن از کار کشیک فرانسوی بنام مِندل ژوهان گریگورآغاز شده است.(شکل 1) در واقع مِندل کاشف علم ژنتیک می باشد. اولین کار در این عصر در سال 1866 توسط مِندل روی گیاه نخود انجام شده است. که به عنوان وراثت مِندلیان...
  • هوش جمعی (Swarm Intelligence) (دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 21:57)
    هوش جمعی ( SI ) هوش جمعی رفتار گروهی از سیستم های غیر متمرکز و خود سازمان یافته طبیعی یا مصنوعی(شکل 1) می باشد. این مفهوم در زمینه هوش مصنوعی کاربرد دارد. هوش جمعی توسط ژراردو بِنی و جینگ وانگ در سال 1989 در زمینه رباتیک سلولی معرفی شد. سیستم های هوش جمعی به طور معمول شامل یک جمعیت از محرک های ساده یا بویدس های (...