X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

SIA: Swarm Intelligence Algorithms

دیتاست : QAPLIB

آدرس سایت که نشان دهنده آمار و نتایج مقایسات، بهترین جواب ها برای حل مسئله QAP با تعداد n مختلف،  http://anjos.mgi.polymtl.ca/qaplib/ می باشد. برای ورود به این سایت نیازمند به فیلتر شکن می باشد. بخش های مهم این سایت در ذیل به اختصار توضیح داده شده است.  

تاریخچه سایت QAPlib :

در مقدمه سایت اشاره به مسئله تخصیص درجه دوم دارد که یکی از مسائل بزرگ بهینه سازی ترکیبی می باشد. QAPlib اولین بار در سال 1991 به منظور تست جامع QAP منتشر شده است. این بستر به همراه کلیه نمونه ها برای جامعه علمی قابل دسترس در آن سالها بوده است. با توجه به تقاضا برای این نمونه ها، و بازخورد علی از محققان زیاد، در سال 1994 توسط  بارکارد، کاریچ و رندل یک بروزرسانی اساسی انجام شد. در این بروزرسانی نمونه های جدید زیادی که توسط محققان در کارهای خودشان انجام داده بودند به مجموعه قبلی اضافه شدند. علاوه بر این، یک لیستی شامل بهترین راه حل ممکن و بهترین راه حل (کوچک ترین) برای حل مسئله QAP برای نمونه های مختلف ارائه گردید.

در سال 1996 این اطلاعات در وب جهانی قرار گرفت. و از سوی دیگر با توجه به فعالیت ها روی QAP زیاد شده بود یک لیست کوتاهی از رساله ها در مورد QAP به این مجموعه اضافه شد. پس از آن نیز در سال 2000 برخی از نمونه ها یی که تاکنون حل نشده بودند به این لیست اضافه شدند. در سال 2002 تاکید بر راه حل هاب بهینه ای است که تاکنون به دست نیامده اند. که این بهینه ها معمولاً از طریق تکنیک های جدید محدودسازی (Branch) ، طرح های جدید شاخه و حد و محیط محاسباتی حل موازی بدست می آیند. در این سال همچنین نمونه های جدید، بهبودها در بهترین راه حل و لیستی از افرادی که روی QAP کار می کنند به سایت اضافه گردید. لازم به توضیح است که از سال 1991 تا سال 1997 این سایت توسط استفان کاریچ نگهداری شده است. از سال 1997 تا 2002 توسط ارندا سلا نگهداری شده است. این سایت هم اکنون توسط بنیاد ملی علوم تحت گرنت به شماره CMMI 0400155 پشتیبانی می گردد.

این وب سایت به طور منظم بروزرسانی می شود البته به کمک افرادی که روی QAP کار می کنند. و نویسندگان در این سایت از طرفی دعوت به کمک برای اضافه کردن بهبودها روی نمونه از سوی محققان روی QAP را دارد و از طرفی از تمام افرادی که روی QAP کار می کنند قدردانی و تشکر را به عمل می آورند. این روند ادامه دارد و آخرین بروزرسانی آن در سپامبر 2017 بوده است.

 

بخش دیتاست سایت QAPlib:

برای ورود به دیتاست باید وارد قسمت problem Instances and Solutions شد که لینک مستقیم آن http://anjos.mgi.polymtl.ca/qaplib/inst.html می باشد. یکی از مهمترین بخش های سایت قسمت دیتاست است. که در آن هر کدام از نمونه ها طبق حروف الفبا ما نمونه ها با اندازه مختلف در آن گنجانده شده است. به طوری کلی این نمونه ها از بخش هایی با نام های :

Burkard and J. Offermann [BuOf:77]

N. Christofides and E. Benavent [ChBe:89]

A.N. Elshafei [Elshafei:77]

B. Eschermann and H.J. Wunderlich [EsWu:90]

S.W. Hadley, F. Rendl and H. Wolkowicz [HaReWo:92]

J. Krarup and P.M. Pruzan [KrPr:78]

Y. Li and P.M. Pardalos [LiPa:92]

C.E. Nugent, T.E. Vollmann and J. Ruml [NuVoRu:68]

C. Roucairol [Roucairol:87]

M. Scriabin and R.C. Vergin [ScVe:75]

J. Skorin-Kapov [Skorin:90]

L. Steinberg [Steinberg:61]

E.D. Taillard [Taillard:91,Taillard:94]

U.W. Thonemann and A. Bölte [ThBo:94]

M.R. Wilhelm and T.L. Ward [WiWa:87]

 تشکیل شده است. همان طور که مشخص است هر بخش با توجه به مرجع ایجاد کننده آن نامگذاری شده است. به عنوان مثال بخش Burkard and J. Offermann [BuOf:77] توسط بارکارد و افرمن ایجاد شده است که شامل نمونه های مختلف با اندازه های متفاوت می باشد. (شکل 1)

شکل 1: نمونه های مختلف ارائه شده توسط بارکارد و افرمن از مسئله QAP

همان طور که از شکل 1 مشخص است ستون هایی با عناوین نام هر نمونه، تعداد مکان ها، بهترین راه حل مسئله و بهترین جایگشت مسئله آورده شده است. برای بقیه نمونه ها که توسط محققان دیگر ارائه شده است همین ستون ها تنظیم شده است. لازم به توضیح است برای دیدن عناصر ماتریس های فاصله و جریان می توان روی نام نمونه کلیک نمود. در اکثر مقالات محققان به منظور بررسی جامع تر از این مسئله معمولاً از هر دسته از نمونه ها، یک الی دو تا از آنها را برای مقایسه نتایج تحقیق خود استفاده می کنند.

اطلاعات تماس با سایت:

برای تماس با سایت می توان به ایمیل های زیر پست های خود را ارسال کرد:

petermhahn@gmail.com  , miguel-f.anjos@polymtl.ca.

منابع:

 [1]. http://anjos.mgi.polymtl.ca/qaplib/